Toukokuussa 2019 Jyväskylä-Seuran
Kuva: Vesa Niinikangas

Toukokuussa 2019 Jyväskylä-Seuran yhdessä Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistyksen kanssa järjestämä kotiseuturetki tehtiin Korpilahden vespuolella olevaan Vaarunhoviin. Talon oli rakennuttanut taiteilija Alvar Cawénin isä, Korpilahden kappalainen 1900-luvun alussa. Kotiseutuneuvos Markku Lahti kertoi Korpilahden taiteilijoista Alvar Cawenista ja Helmer Selinistä. Helmer Selin oli 1947 perustetun Jyväskylän Kuvaamataiteellisen Kerhon ensimmäinen puheenjohtaja, joka vastasi maankuuluista Putkilahden taideleireistä koko niiden toiminnan ajan vuoteen 1957. 

Jyväskylä kotiseutuna, kotiseutu Jyväskylänä

Jyväskylä-Seura ry on kaupunkiympäristöä, -kulttuuria ja historiaa vaaliva ja edistävä yhdistys. Se tekee yhteistyötä aihepiiriin liittyvien tutkijoiden, asiantuntijoiden ja harrastajien sekä muun muassa kaupunkisuunnittelun, museoiden, oppilaitosten ja yhdistysten kanssa.

Kun seura perustettiin vuonna 1953, sen toimialaksi määriteltiin toiminta ”kuntalaisten vapaana yhteenliittymänä Jyväskylän kaupungin henkisen ja aineellisen kehityksen edistämiseksi ja harrastuksen herättämiseksi kaupungin asukkaissa Jyväskylää kohtaan kotikaupunkina, maakuntansa sivistyskeskuksena ja maamme taloudellisen elämän yhtenä tärkeänä tukikohtana.” seuran perustamisen aikaan kaupungin organisaatio oli ohut, ja siitä syystä seura toimi läheisessä yhteydessä kaupungin hallinnon kanssa ikään kuin ulkopuolisena lautakuntana.

Vuosikymmenten aikana seura on toteuttanut toiminta-ajatustaan tekemällä aloitteita kulttuuriympäristön suojelemiseksi ja hoitamiseksi, järjestämällä kirjoituskilpailuja ja keräämällä muistitietoa, tuottamalla veistoksia, lahjoittamalla kaupunginjohtajalle kultaiset käädyt ja jakamalla Jyväskylä palkintoa.

Seura on myös järjestänyt luento- ja keskustelutilaisuuksia ja kotiseuturetkiä sekä harjoittanut julkaisutoimintaa. 2010-luvulla Jyväskylä-Seura on keskittynyt luentotilaisuuksien ja kotiseuturetkien järjestämiseen yhdessä muiden tahojen kanssa.

Jyväskylä-Seura ry on Suomen Kotiseutuliiton jäsen tekee yhteistyötä myös muun muassa Keski-Suomen museon, Jyväskylän yliopiston museon, Jyväskylän kansalaisopiston ja muiden kotiseutuyhdistysten kanssa.