Toimintasuunnitelma 2023

Hyväskytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 29.11.2022  

Yleistä ja toiminnan tarkoitus 

Jyväskylä-Seura ry on kaupunkiympäristöä, -kulttuuria ja -historiaa vaaliva ja edistävä koko Jyväskylän vuonna 1953 perustettu kotiseutuyhdistys.

Jyväskylä-Seura tutkii yhteistyössä muiden toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa niin mennyttä aikaa kuin nykyhetken ja tulevaisuuden ilmiöitä järjestämällä luentoja, keskusteluja ja erilaisia tutustumisretkiä sekä kokoamalla ja tallentamalla kotiseutuun liittyviä asioita. 

Keskeiseksi toimintamuodoksi on vakiintunut Kylä tutuksi -yleisöluentosarja, jossa kansalaiset, tutkijat, asiantuntijat, viranomaiset ja päättäjät kohtaavat ja keskustelevat muun muassa Jyväskylän kulttuuriin, historiaan, ympäristöön ja elinkeinoelämään liittyvistä aiheista. 

Yhdistys tekee yhteistyötä muun muassa Jyväskylän kaupungin (mm. Keski-Suomen museo, kuvataidekoulu, Visit Jyväskylä Region, kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, viestintä- ja markkinointi, nuorisopalvelut) sekä Jyväskylän yliopiston (mm. Avoimen tiedon keskus ja tiedemuseo sekä Tiedettä kaikille -toiminta) sekä muiden yhdistysten, asukasyhdistysten ja toimijoiden kanssa. Jyväskylä Seura ry kuuluu Suomen kotiseutuliittoon ja hyödyntää aktiivisesti liiton tietotaitoa ja koulutuksia. 

Vuoden 2023 toiminnasta 

Vuonna 2023 Jyväskylä-Seuran toiminnassa painottuu juhlavuoden ohjelmakokonaisuus seuran täyttäessä 70 vuotta. Lisäksi painotetaan toiminnan aktiivista jatkumista, toiminnan tunnetuksi tekemistä, uusien jäsenten hankintaa ja toiminnan monipuolistamista yhteistyökumppanien kanssa. 

Yhdistys jatkaa suosittujen Kylä tutuksi -yleisötilaisuuksien järjestämistä. Tavoitteena on vähintään 6 luentoa vuodessa. Taloudellisten mahdollisuuksien ja harkinnan mukaan voidaan joitakin tilaisuuksia tallentaa ja tekstittää seuran YouTube-kanavalle. Vuoden 2023 yleisötilaisuuksien aiheet ja sisällöt tarkentuvat muutama kuukausi kerrallaan johtokunnassa. 

Kotiseuturetkiä järjestetään yksi vuodessa. Opastettuja kierroksia järjestetään muutamia vuodessa, mahdollisesti yhteistyössä Visit Jyväskylä Regionin kanssa. 

Jatketaan vuonna 2022 alkanutta yhteistyötä Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksen kanssa mm. järjestämällä yhdessä tilaisuuksia ja hyödyntämällä yliopiston asiantuntijoita. Jyväskylä-Seura on Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toiminnan kumppani.  Aloitetaan yhteistyötä yliopiston eri oppiaineiden ja laitosten kanssa (esim. Historia, etnologia sekä Musiikin-, taiteen- ja kulttuurintutkimus) mm. ideoimalla harjoittelu- ja opinnäytetöiden aiheita ja tuomalla nykydokumentointiin kotiseutunäkökulmaa.

Jatketaan aktiivista yhteistyötä Jyväskylän kaupungin eri palvelujen ja yksiköiden kanssa ja osallistutaan kaupungin kutsumiin tapaamisiin ja -kokouksiin. Lisätään yhteistyötä kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kanssa. Jatketaan yhteistyötä Jyväskylän asukas- ja kotiseutuyhdistysten kanssa kutsumalla yhdistyksiä mm. yhteisiin tapahtumiin ja välittämällä tietoa toiminnasta. 

Jyväskylä-Seura ry seuraa Suomen kotiseutuliiton ohjelma- ja koulutustarjontaa ja osallistuu seuralle tärkeiksi koettuihin tapahtumiin ja ideoihin, hakee avustuksia sekä lähettää yhden edustajan Valtakunnallisille kotiseutupäiville (vuonna 2023 Kotkassa). 

Jyväskylä-Seura ry seuraa aktiivisesti ajankohtaisia paikallisia asioita ja verkostoituu eri toimijoiden kanssa. 

Jyväskylä-Seura ry hakee avustuksia ja apurahoja toimintansa toteuttamiseen, kehittämiseen ja uusien ideoiden toteuttamiseen (mm. Jyväskylän kaupunki ja Suomen kulttuurirahasto).  

Jyväskylä-Seuralle nimetään sihteeri johtokunnan ulkopuolelta.

Seuran valmiudet etäkokouksiin ja hybriditoimintaan ovat hyvät, mutta niiden toteuttamiseen tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta. Yhdistyksen www-sivujen sisältöä kehitetään erityisesti ottaen huomioon aiheiden kiinnostavuus ja 70-vuotisjuhlavuosi. Seura viestii lähettämällä säännöllisesti mediatiedotteita seuran toiminnasta, tarjoamalla haastatteluja, olemassa läsnä eri tilaisuuksissa, tuomalla eri yhteyksissä esille seuran näkemyksiä ja ottamalla tarvittaessa kantaa seuran kannalta keskeisiin kotiseututyöhön liittyviin aiheisiin. Seuran omat www-sivut ja facebook pidetään ajan tasalla, niissä on kiinnostavaa sisältöä sekä visuaalisesti miellyttävä ulkoasu. Seuran jäsenille ja ystäville lähetetään vuodessa useampi ajankohtaistiedote sähköpostilla.

Jyväskylä-Seura ry:n 70-vuotisjuhlavuoden ohjelmasuunnitelma

Juhlavuoden suunnittelu ja valmistelu on käynnistetty vuonna 2022 ja jatkuu pitkin vuotta 2023.

Jyväskylä-Seuran esite, materiaalia ja historiakoosteita

Seuralle tehdään uusi esite ja se valmistuu juhlavuoden alkuun. Seuralle on tehty rollupit, joita käytetään juhlavuoden tapahtumissa. Mahdollisesti tehdään muutakin markkinointimateriaalia. Seuran 50-vuotishistoriikki on digitoitu ja se julkaistaan seuran www-sivulla juhlavuoden alkuun mennessä. Vuodesta 2002 vuoteen 2022 kootaan keskeiset asiat myös seuran www-sivulle. Seuran www-sivuja uudistetaan juhlavuoden kuluessa.

Kylä tutuksi -yleisötilaisuudet

Juhlavuoden aikana seura järjestää Kylä tutuksi -yleisötilaisuuksia, joihin pyritään sisällyttämään kulttuuriohjelmaa. Yhtenä teemana yleisötilaisuuksissa on jyväskyläläisen kulttuurin vahvuuksien esittely, esimerkiksi Kuorojen kaupunki, Kuvataiteiden kaupunki ja Kirjailijoiden kaupunki. Valmisteltaviin aiheisiin kuuluvat myös Jussi Jäppisen esittelemänä Jyväskylän kaupungin kehityksen ja rakentamisen läpileikkaus, Erkki Fredriksonin uusimman kirjan kautta alueemme tapakulttuurin esittely sekä Tourujoen historia ja kehittämissuunnitelmat.

Jyväskylä-kuvio/malli

Jyväskylä-Seura pyytää lapsilta ja nuorilta ehdotuksia Jyväskylä-kuvioksi ja neulemalliksi. Valittu kuvio julkistetaan juhlavuoden alkaessa. Kuviota varioidaan ja kehitetään juhlavuoden kuluessa (ensimmäisenä villasukat, sitten muitakin neulemalleja, painokuvio verhoihin/pyyhkeisiin, tatuointikuvio, betonilaatta ym.). Jyväskylä-Seura omistaa valitun kuvion/mallin ja antaa sen maksutta käyttöön. Kuvio-aiheesta järjestetään erilaisia tapahtumia ja tallenteita vuoden aikana. Hankkeessa on useita yhteistyökumppaneita.

Jyväskylä-Seura Vanhan Kirjan Talvessa

Seura osallistuu Vanhan Kirjan Talveen järjestämällä keskustelutilaisuuden/paneelin Jyväskylän yliopiston Agorassa 10.2. Keskustelun aiheena on lukemisen merkitys ja haasteet.

Kaupunginjohtajan käädyt

Jyväskylä-Seura on vuonna 1987 lahjoittanut yhteistyössä 32 yrityksen ja yhdistyksen kanssa Jyväskylän kaupunginjohtajalle kultaiset käädyt. Seura kokoaa käätyjen tarinan ja tallentaa sen haastattelujen kera videolle. Tarina ja video julkaistaan kaupungin syntymäpäivän aikoihin maaliskuussa ja samalla käädyt tuodaan yleisesti nähtäville. Yhteistyökumppanina mm. Jyväskylän kaupunki.

Jyväskylä-Seuran palkinto

Jyväskylä-Seura myöntää juhlavuonna useamman vuoden tauon jälkeen palkinnon seuran ja kotiseututyön kannalta ansioituneelle henkilölle tai toimijalle. Palkinto julkistetaan seuran virallisena syntymäpäivänä 17.5. Samassa tilaisuudessa muistetaan seuran entisiä puheenjohtajia, ainaisjäseniä ja palkinnon aiemmin saaneita.

Seura teettää rintamerkin (vanhan mallin mukaan, hopeaa, päällystetty kullalla) palkinnon saajalle. Seuran rintamerkki on sama kuvio, joita kaupunginjohtajan käädyissä on 32. Kuvio on myös seuran logo. Mahdollisesti ostetaan useampi rintamerkki tulevia palkitsemisia varten.

Jyväskylä-Seuran veistosten kierros

Jyväskylä-Seura on hankkinut Jyväskylään 5 veistosta vuosikymmenien aikana yhteistyössä eri toimijoiden ja yritysten kanssa. Seura valmistelee opastetun kierroksen veistoksista ja järjestää kierroksia kesän aikana. Kierros myös tallennetaan videolle.

Jyväskylä-Seuran kotiseuturetki

Seuran kotiseuturetki järjestetään loppukesällä. Mahdollisia kohteita ovat Säynätsalo, Korpilahti ja Kuohu-Sarvenperä.

Jyväskylä-Seuran juhlavuoden “kotiseutumessut/kotiseutupäivä”

Syksyllä järjestetään koko päivän kestävä kotiseututapahtuma, joka on yleisölle avoin ja pääsymaksuton. Teemana on kotiseutu ja sen moninainen merkitys. Nostetaan esille mm. Jyväskylää koskeva kotiseutukirjallisuus ja jyväskyläläisten kirjailijoiden aiheeseen sopivat kirjat. Mukaan kutsutaan Jyväskylän asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistykset esittelemään toimintaansa. Ohjelmassa on mm. haastatteluja ja eri toimijoiden puheenvuoroja sekä esittelypisteitä ja kotiseutuaiheinen alustus. Puheenvuoroja pyydetään myös entisiltä puheenjohtajilta. Päivään sisällytetään jyväskyläläistä kulttuuriohjelmaa. Päivän aikana myös kannustetaan oman arjen dokumentointiin ja muistitiedon keräämiseen.

Jyväskylä-Seura Jyväskylän Kirjamessuilla

Mahdollisuuksien mukaan ja vuoden 2022 Kirjamessujen kokemusten perusteella päätetään, ollaanko marraskuussa 2023 mukana Jyväskylän Kirjamessuilla, mikäli sellaiset järjestetään.

Kotiseututallenteita

Vuoden aikana toteutetaan mahdollisuuksien mukaan tallennusta esim. järjestämällä ikääntyneiden, nuorten, opiskelijoiden ja lasten kanssa tilaisuuksia. Tilaisuudet voivat olla ikä- tai asuinaluekohtaisia, liittyä musiikkiin, nykyhetkeen tai menneisyyteen ja niissä voidaan myös tehdä videoita kotiseudun eli Jyväskylän mieluisista paikoista tai asioista. Yhteistyökumppanina mm. Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän kaupunki.

Yhden merkittävän tallennekokonaisuuden muodostavat Esa Sirosen kotiseutuaiheiset Jyväskylään liittyvät artikkelit, joita on julkaistu ensisijaisesti Sanomalehti Keskisuomalaisessa ja Suur-Jyväskylä -lehdessä. Selvitetään tallennusasian toteuttamista yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.