Toimintakertomus 2021

Yleistä

Jyväskylä-Seura ry on perustettu vuonna 1953 “kuntalaisten vapaana yhteenliittymänä
Jyväskylän kaupungin henkisen ja aineellisen kehityksen edistämiseksi ja harrastusten
herättämiseksi kaupungin asukkaissa Jyväskylää kohtaan kotikaupunkina, maakuntansa
sivistyskeskuksena ja maamme taloudellisen elämän yhtenä tärkeänä tukikohtana”.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
paikallisten erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten
viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen ja kotiseutuhengen ylläpitäminen sekä
kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Jyväskylä-Seura on Suomen kotiseutuliiton jäsen. Yhdistys tekee yhteistyötä tutkijoiden,
asiantuntijoiden ja harrastajien sekä muun muassa kaupunkisuunnittelun, museoiden,
oppilaitosten ja yhdistysten kanssa.

Vuosikymmenien aikana seura on toteuttanut toiminta-ajatustaan tekemällä aloitteita
kulttuuriympäristön suojelemiseksi ja hoitamiseksi, järjestämällä kirjoituskilpailuja ja keräämällä
muistitietoa, edistämällä ja osallistumalla veistosten hankintaan ja mm. lahjoittamalla
kaupunginjohtajalle kultaiset käädyt sekä jakamalla vuosittaista Jyväskylä-palkintoa (nyk.
Jyväskylä-Seuran palkintoa). Seura on järjestänyt säännöllisesti luento- ja keskustelutilaisuuksia
ja kotiseuturetkiä sekä harjoittanut julkaisutoimintaa. 2020-luvulla seura lisää lapsia ja nuoria
kiinnostavaa toimintaa, laajentaa yhteistyöverkostojaan, edistää kestävää kehitystä ja tallentaa
kotiseututietoutta.

Hallinto

Jyväskylä-Seuran hallituksena toimivan johtokunnan muodostivat puheenjohtaja ja kahdeksan
varsinaista ja kolme varajäsentä. Johtokunnan puheenjohtajana aloitti 10.2.2021 kokouksen
päätöksellä Helinä Mäenpää. Johtokunnan varsinaisia jäseniä olivat Kari Hokkanen, Marita
Jokinen, Antti Kolu, Elina Linnove, Pirjo Korkiakangas, Esa Sironen, Tuula Vuolio-Vallenius ja
Pirjo Vuorinen. Varajäseniä olivat Esko Alm, Antti Knuuttila ja Eila Tiainen. Varapuheenjohtajana
jatkoi Pirjo Vuorinen ja rahastonhoitajana Kari Hokkanen. Seura nimesi maaliskuusta alkaen
vuodeksi 2021 johtokunnan ulkopuolelta yhdistyksen sihteeriksi-tiedottajaksi Lotta Nyqvistin.

Johtokunnan kokoukset pidettiin vuonna 2021 seuraavasti: 5.2.-10.2. (ylimääräinen yleiskokous
sähköpostilla), 3.3. (verkkokokous) , 11.4. (verkkokokous) ,11.5. (verkkokokous) , 13.9.
(läsnäolokokous) , 1.11.(verkkokokous)

Sääntöjen mukaiset yleiskokoukset pidettiin 16.3.2021 kevätkokous (verkkokokous), 31.3.2021
ylimääräinen kevätkokous (verkkokokous) ja 23.11.2021 syyskokous (läsnäolokokous).

Toiminnantarkastajina toimivat Tarja Saarelainen ja varalla Kauko Tuupainen.

Seuran arkisto vuoteen 2002 asti sijaitsee Jyväskylän kauounginarkistossa. Myöhempien
vuosien arkiston sisältävä arkistokaappi sijaitsee Heikinkatu 4:n kerhotilassa.

Jäsenistö

Jyväskylä-Seuran postituslistalla 31.12.2021 oli 75 (65 vuonna 2020) jäsentä, jotka tavoitettiin
sähköpostin välityksellä. Monet heistä ovat Jyväskylä-Seuran pitkäaikaisia ystäviä ja
tilaisuuksien aktiivisia osallistujia. Seuran jäsenmaksun vuoden lopussa oli maksanut 37
jäsentä. Jäsenmäärä oli vähän lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna (31).

Toiminta

Vuonna 2021 maailmanlaajuisen koronapandemian rajoitukset muutoksineen aiheuttivat haasteita toiminnan toteuttamisessa. Tästäkin huolimatta toiminta lisääntyi ensimmäiseen koronavuoteen 2020 verrattuna. 

Kylä tutuksi -luennot

Seura halusi järjestää koronatilanteesta huolimatta kaikille avoimia yleisöluentoja, joihin oli vapaa pääsy. Osa luennoista järjestettiin läsnäolotilaisuuksina, osa pelkästään striimattuina. Vaikka luentojen tallentaminen aiheutti ylimääräisiä kustannuksia, striimattuina ne saavuttivat rajoitusten aikana suuren joukon osallistujia ja samalla tallennettiin jyväskyläläistä menneisyyttä ja nykyisyyttä. Kustannuksissa seura säästi tekemällä yhteistyötä sekä Jyväskylän kansalaisopiston että Jyväskylän yliopiston kanssa. Kuitenkin seuran oman toiminnan jatkuvuuden, aikataulujen ja itsenäisyyden kannalta arvioitiin tärkeäksi avata Jyväskylä-Seuran oma YouTube-kanava ja ottaa osa striimauksista seuran vastuulle

Seuran YouTube-kanavalla edelleen olevia neljää vuoden 2021 tallennetta katsottiin yhteensä vuoden loppuun mennessä reilusti yli 1400 kertaa. Kutakin luentoa seurasi livestriimauksina noin 100- 200 katsojaa. Läsnäololuennoilla yleisöä oli noin 100-140 per luento. Luentojen yhteydessä esiteltiin Jyväskylä-Seuran toimintaa ja jäseneksi liittymistä. Luennoista tiedotettiin kattavasti mm. sosiaalisessa mediassa ja paikalliselle medialle.

Kylä tutuksi -luentoja järjestettiin 2021 yhteensä viisi. Luentojen teemat käsittelivät jyväskyläläistä elämänmenoa ja kulttuuriympäristöä sekä niissä tapahtunutta muutosta.

Keväällä järjestettiin kaksi luentoa: 

– 16.3. Kirjailija Vesa Niinikangas: Puoli vuosisataa Niinikulman Mäki-Matissa. Luento järjestettiin etänä Jyväskylän kansalaisopistolla, kansalaisopisto striimasi luennon ja myöhemmin seura tekstitti sen. Luento oli katsottavissa kansalaisopiston YouTube-kanavalla ja edelleen seuran YouTube-kanavalla.

– 20.4. Liikuntatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Erkki Huovinen ja elinkeinojohtaja Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki: Jyväskylän Hippoksen historia ja tulevaisuus. Luento järjestettiin etänä Jyväskylän kansalaisopistolla, kansalaisopisto striimasi luennon ja myöhemmin seura tekstitti sen. Luento oli katsottavissa kansalaisopiston YouTube-kanavalla.

Syksyllä järjestettiin kolme luentoa:

– 5.10.  FM, tietokirjailija Jussi Jäppinen: Wivi Lönn – Muistojen albumi. Luento järjestettiin läsnäolotilaisuutena kaupunginkirjaston Minnansalissa, luento striimattiin ostopalveluna ja myöhemmin seura tekstitti sen. Luento oli ja on edelleen katsottavissa seuran YouTube-kanavalla.

– 26.10. Valokuvaaja Jouko Keto: Valokuvia jyväskyläläisten arjesta, osa 2. Luento järjestettiin Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksen juhlasalissa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa, yliopisto striimasi luennon ja myöhemmin seura tekstitti sen. Luento oli katsottavissa ja on edelleen seuran YouTube-kanavalla.

– 23.11. Dosentti Jari Eilola: Puodinpidosta tukku- ja rinkelikauppaan: R.Ruth Oy perheyrityksenä ja työyhteisönä. Luento järjestettiin Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksen juhlasalissa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa, yliopisto striimasi luennon ja myöhemmin seura tekstitti sen. Luento oli katsottavissa ja edelleen seuran YouTube-kanavalla.

Opastetut kierrokset

Jyväskylä-Seura aloitti yhteistyön Visit Jyväskylä Regionin (Jyväskylän kaupunki) kanssa järjestämällä opastettuja kaupunkikierroksia. Kesällä järjestettiin kolme opastettua kierrosta, joita ideoitiin yhdessä Jyväskylän matkailuoppaat ry:n kanssa, jonka opas toimi kierroksen oppaana. Visit huolehti käytännön järjestelyistä kuten lippujen myynnistä ja osaltaan myös markkinoinnista. 

Kustannuksista (bussi, opas) vastasi seura, mutta loppuyhteenvetoa tehtäessä kustannuksia jaettiin, koska lipputuloja ei tullut ennakkoarvion mukaisesti. Koronarajoitukset vaikuttivat kierrosten suosioon ja erityisesti bussikierrokseen, jonka osallistujamäärä jouduttiin rajaamaan 10 henkilöön, vaikka mukaan olisi voitu ottaa useita kymmeniä. 

– kävelykierrokset 28.6. ja 12.7. Jyväskylä musiikkikampuksena (1,5 tuntia)

– bussikierros 26.8. Kuokkalan kulttuurikierros (2 tuntia)

Kotiseuturetki

Jyväskylä-Seura järjesti bussilla kotiseuturetken Vaajakoskelle 14.9. Seura vastasi käytännön järjestelyistä ja oppaana oli Antti Kolu. Retken aiheena oli tutustua erityisesti Vaajakosken teollisuusyhdyskunnan vaiheisiin. Retki päättyi Naissaaren kahvilaan. Retki oli osallistujille maksuton, mutta kahvihetki oli omakustanteinen. Retkelle osallistui 10.

Muu toiminta

Kysely

Jyväskylä-Seura järjesti keväällä kaikille avoimen verkkokyselyn seuran toiminnan kehittämisestä. Kyselyn toteuttaminen ja tulosten koonti ostettiin ostopalveluna Luovatoimisto Making Of Oy:ltä. Vastauksia saatiin yhteensä 55. Kyselyn tulokset löytyvät seuran www-sivulta. 

Kyselyssä kysyttiin mm. mitä jyväskyläläisyys merkitsee, mikä on mielipaikka, minkälainen toiminta kiinnostaa ja millaisia ideoita vastaaja antoi mm. luennoille ja retkille. Vaikka vastaajien määrä oli kohtuullisen pieni, saatiin eri kohtiin runsaasti ehdotuksia ja mielipiteitä, joista riittää ammennettavaa toiminnan kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Vastaajat toivoivat edelleen luentoja ja kotiseuturetkiä. He halusivat myös lisätä ihmisten viihtyvyyttä ja vaalia ja edistää kotiseudun kulttuuria. Esille nostettiin luonto, ympäristö, vastuullisuus ja liikuntapaikat. Myös puistot ja viheralueet kiinnostivat, samoin arkkitehtuuri, merkkihenkilöt, koulujen historiat ja julkiset taideteokset. Tärkeiksi koettiin myös monikulttuurisuus ja kansainvälisyys. Mielipaikoiksi nousivat Viitaniemi, Jyväsjärven rantaraitti ja Harju. Seuran toimintaa ei kovin hyvin tunnettu. Vastaajien kesken arvottiin kymmenelle uusi Jyväskylä-kassi. 

Kotiseutupäivät

Jyväskylä-Seuran edustajana Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa Oulussa 13.8. oli puheenjohtaja Helinä Mäenpää. Hän osallistui samalla Valtakunnallisille kotiseutupäiville Oulussa 12.-15.8. Päivien teema oli Kulttuuri-ilmastonmuutos.

Viestintä ja markkinointi

Koska Jyväskylä-Seura halusi lisää jäseniä ja kasvattaa tunnettuuttaan, lisättiin viestintää ja markkinointia. Seuran johtokunta hyväksyi syyskuussa seuran viestinnän ja markkinoinnin linjaukset. Viestinnän avulla seura tekee toimintaansa tunnetuksi, herättää kiinnostusta kotiseutuun, innostaa mukaan toimintaan, tiedottaa tapahtumista ja osallistuu keskusteluun, ottaa kantaa ja antaa lausuntoja. Pääkohderyhmät ovat asukkaat ja media. Linjauksissa kuvattiin viestinnän tyyli, omat viestintäkanavat, mediaviestintä, verkkoviestintä, johtokunnalle ja uusille jäsenille viestintä ja markkinointitoimenpiteitä.

Vuonna mm. seuran facebook-päivityksiä lisättiin, otettiin käyttöön uudistetut www-sivut, lähetettiin useita mediatiedotteita, päivitettiin tapahtumakalentereita ja kerrottiin eri yhteyksissä seuran toiminnasta. Seuralle perustettiin oma YouTube-kanava, jonne lisättiin yleisöluentojen tallennuksia. Seuralle teetettiin oma kassi, jota annettiin kiitoslahjana esim. puhujille. Seura lähetti sähköpostilla useita ajankohtaistiedotteita jäsenille. Seura lisäsi verkostoitumista ja yhteydenpitoa mm. yhdistyksiin ja eri toimijoihin. Sihteeri-tiedottajan tehtäviin kuului teknisiä viestintätehtäviä kuten facebook- ja www-sivujen päivittäminen. Pienillä summilla ostettiin myös facebook-näkyvyyttä. Seuran toiminta näkyi useamman kerran paikallisessa mediassa, mm. puheenjohtajan valinta ja yleisöluennot. 

Talous

Jyväskylä-Seuran talous oli edelleen vakaalla pohjalla, vaikka toiminnasta aiheutui edellisvuosia enemmän kuluja. Jäsenmaksu oli entiseen tapaan 15 euroa/hlö//vuosi. Jäsenmaksusta tiedotettiin usein, mm. sähköpostilla lähetetyissä ajankohtaistiedotteissa ja luentojen yhteydessä. Seuran tili oli edelleen Nordea-pankissa ja kirjanpitoa hoiti Laskenta Järvilehto. Seura ei hakenut kaupungin avustusta tammikuussa, koska uusi puheenjohtaja valittiin helmikuussa. Seura haki Suomen kotiseutuliitolta apurahaa (Uutta luovaa ja toimintaa kehittävää kotiseututyötä) Kylä tutuksi -luentojen striimaukseen, mutta apurahaa ei myönnetty.

Jäsenyydet ja yhteistyökumppanuudet

Suomen kotiseutuliitto ry

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kansalaisopisto

Keski-Suomen museo

Visit Jyväskylä Region

Jyväskylän matkailuoppaat ry

Jyväskylän kestävän kehityksen yhdistys JAPA ry

Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistys ry

Asuinalue- ja kyläyhdistyksiä

Arvio kehityksestä

Yhdistyksen toiminta jatkuu aktiivisena ja sitä kehitetään edelleen.

Tieto olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen

Seuralla ei ole johtokunnan ulkopuolista sihteeri-tiedottajaa 1.1.2022 alkaen. Vakituisen sihteerin sijaan jokaisessa johtoryhmän kokouksessa valitaan ko. kokouksen sihteeri.