Jyväskylä-Seuran syyskokous

Jyväskylä-Seura ry:n SYYSKOKOUS on tiistaina 23.11.2021 klo 16.30 – 17.30 Jyväskylän yliopiston kirjastossa Lähde-rakennuksessa Seminaarinkadulla

Syyskokous järjestetään terveysturvallisesti läsnäolokokouksena ja kutsu on avoin kaikille jäsenille, seuran ystäville ja toiminnasta kiinnostuneille.

Syyskokoukseen voi osallistua myös etänä, verkon kautta. Etäyhteyden järjestämistä varten tulee ilmoittautua viimeistään edellispäivänä 22.11. Klo 16 osoitteeseen sihteeri@jyvaskylaseura.fi. Ilmoittautuneille lähetetään linkki verkkokokoukseen.

Syyskokouksen esityslista:

(Jyväskylä-Seura ry:n säännöt 8§ , www.jyvaskylaseura.fi) 

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään vuoden 2022 toimintasuunnitelma 

5. Määrätään vuoden 2022 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus

6. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

7. Hyväksytään vuoden 2022 talousarvio

8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja

9. Valitaan erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle uudet johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta

12. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää 

13.  Päätetään kokous.

Syyskokouksen jälkeen voi poiketa omakustanteisesti Lähteen Tiede-kahviossa ja siirtyä klo 18 alkavalle Kylä tutuksi -luennolle vanhaan juhlasaliin Seminariumiin, S212.

Hyväksytkö sivustolla kolmansien osapuolten evästeiden käytön? Tutustu tietosuojaselosteeseen