TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Syyskokous 23.11.2021

Yleistä ja toiminnan tarkoitus 
 
Jyväskylä-Seura ry on nykyaikaista kotiseututyötä tekevä yhdistys, joka tutkii yhteistyössä muiden toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa niin mennyttä aikaa kuin nykyhetken ja sekä tulevaisuuden ilmiöitä järjestämällä luentoja, keskusteluja ja erilaisia tutustumisretkiä sekä kokoamalla ja tallentamalla kotiseutuun liittyviä asioita.
 
Keskeiseksi toimintamuodoksi on vakiintunut Kylä tutuksi -luentosarja, jossa kansalaiset, tutkijat, asiantuntijat, viranomaiset ja päättäjät kohtaavat ja keskustelevat muun muassa Jyväskylän kulttuuriin, historiaan, ympäristöön ja elinkeinoelämään liittyvistä aiheista.
 
Yhdistys tekee yhteistyötä muun muassa Jyväskylän kaupungin (mm. Keski-Suomen museo, Jyväskylän kansalaisopisto, Visit Jyväskylä Region, kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, nuorisopalvelut) sekä Jyväskylän yliopiston (mm. Avoimen tiedon keskus) sekä muiden yhdistysten, asukasyhdistysten ja kotiseututoimijoiden kanssa. Jyväskylä-Seura ry kuuluu Suomen kotiseutuliittoon ja hyödyntää aktiivisesti liiton tietotaitoa ja koulutuksia. 
 
Vuoden 2022 painopisteet
 
Vuonna 2022 Jyväskylä-Seura ry toiminnassa painottuvat toiminnan aktiivinen jatkuminen, toiminnan tunnetuksi tekeminen, uusien jäsenten hankinta, toiminnan monipuolistaminen yhteistyökumppanien kanssa sekä seuran 70-vuotisjuhlavuoden valmistelu vuodelle 2023. 
 
Yhdistys jatkaa suosittujen Kylä tutuksi -luentojen järjestämistä. Tavoitteena on yhteensä 6 luentoa vuodessa. Taloudellisten mahdollisuuksien mukaan liveluennot tallennetaan ja tekstitetään seuran YouTube-kanavalle. Kevään 2022 luentojen sisällöt päätetään johtokunnassa loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana.
 
Kotiseuturetkiä/opastettuja kierroksia järjestetään muutamia vuodessa, mahdollisesti myös yhteistyössä Visit Jyväskylä Regionin kanssa.
 
Uutena toimintamuotona käynnistetään yhteistyö Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksen kanssa. Tavoitteena on koota asukkaita keskustelemaan ja tuottamaan tietoa kansalaistiede-teeman alla. 
 
Selvitetään mahdollisuuksia käynnistää yhteistyötä nuorten kanssa yhdessä kaupungin nuorisopalvelujen kanssa. 
 
Jatketaan keskusteluja Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelujen kanssa yhteistyön kehittämisestä ja osallistutaan kaupungin kutsumiin yhdistystapaamisiin/kokouksiin.
 
Jyväskylä-Seura ry kutsuu Jyväskylän asukasyhdistykset yhteiseen tapaamiseen keskustelemaan yhteistyöstä.
 
Jyväskylä-Seura ry seuraa Suomen kotiseutuliiton ohjelma- ja koulutustarjontaa ja osallistuu seuralle tärkeiksi koettuihin tapahtumiin ja ideoihin, hakee avustuksia sekä lähettää yhden edustajan Valtakunnallisille kotiseutupäiville (vuonna 2022 Rovaniemellä).
 
Jyväskylä-Seura ry seuraa aktiivisesti paikallista kulttuurielämää ja luo suhteita toimijoihin ja järjestöihin. 
 
Seuran oman hallinnon ja tunnettuuden kehittämiseksi yhdistykselle nimetään sihteeri-tiedottaja yhdistyksen johtokunnan ulkopuolelta. Yhdistyksen www-sivujen sisältöä kehitetään erityisesti ottaen huomioon aiheiden kiinnostavuus ja tuleva 70-vuotisjuhlavuosi 2023.
 
Seuran valmiudet etäkokouksiin ja hybriditoimintaan ovat hyvät, mutta niiden toteuttamiseen tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta, joten seura arvioi koko ajan digiajan toiminnan kehittämistä.
 
Jyväskylä-Seura ry hakee aktiivisesti apurahoja toimintansa kehittämiseen ja vahvistamiseen (mm. Jyväskylän kaupunki).  
 
Seuran viestii lähettämällä säännöllisesti mediatiedotteita seuran toiminnasta, tarjoamalla haastatteluja, olemassa läsnä eri tilaisuuksissa, tuomalla eri yhteyksissä esille seuran näkemyksiä ja ottamalla tarvittaessa kantaa seuran kannalta keskeisiin kotiseututyöhön liittyviin aiheisiin.
Seuran omat www-sivut ja facebook pidetään ajan tasalla, niissä on kiinnostavaa sisältöä sekä visuaalisesti miellyttävä ulkoasu.