Jyväskylä-Seuran uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Helinä Mäenpää

Seuraava kaikille avoin Kylä tutuksi -luento verkossa tiistaina 16.2.2021 klo 17

Vuonna 1953 perustettu Jyväskylä-Seura syntyi kaupungin ripeän kasvun aikaan tavoitteena edistää kaupungin henkistä ja aineellista kehitystä. Vuonna 1950 kaupunginjohtaja Arvo Haapasalo ja maisteri Lauri Väisänen kutsuivat kokouksen koolle ja niin muutaman vuoden päästä oli perustettu kotiseutuyhdistys. Sen tehtäväksi määriteltiin toimiminen “kuntalaisten vapaana yhteenliittymänä Jyväskylän kaupungin henkisen ja aineellisen kehityksen edistämiseksi ja harrastuksen herättämiseksi kaupungin asukkaissa Jyväskylää kohtaan kotikaupunkina, maakuntansa sivistyskeskuksena ja maamme taloudellisen elämän yhtenä tärkeänä tukikohtana.”

Vuosien kuluessa toiminta on ollut välillä aktiivisempaa ja välillä rauhallisempaa. Seura on ottanut kantaa kaupunkisuunnitteluun, kulttuuriympäristöön, kerännyt muistitietoa ja hankkinut niin kaupunginjohtajan käädyt kuin Torikunkku-patsaankin. Seura on jakanut myös Jyväskylä-palkintoja ja järjestänyt luentoja, tilaisuuksia ja retkiä. 

Mitä jatkossa? Jyväskylä-Seura haluaa edelleen kehittää Jyväskylää viihtyisänä ja monipuolisena asuinympäristönä sekä tehdä alueen kulttuuriperintöä tunnetuksi. 

Vaikka maailma on muuttunut yhä kansainvälisemmäksi, on tärkeä tuntea oman koti- ja asuinkaupungin historiaa ja osallistua nykypäivän ja tulevaisuuden asioihin ja ideointiin. Osallisuus ja kuulluksi tuleminen ovat asukkaille yhä tärkeämpiä asioita. Voidakseen vaikuttaa, tulee myös tietää asioita historiasta – nykyisyydestä – tulevaisuudesta. 

Jyväskylä-Seura kysyy lähitulevaisuudessa asukkailta, mitä te toivotte ja odotatte seuralta, millaiseen toimintaan tai tilaisuuksiin haluaisitte tulla mukaan ja mitkä asiat erityisesti kiinnostavat. Seura haluaa kuulla sekä lasten, nuorten, aikuisten että ikääntyneiden mielipiteitä. Miten seura voisi lisätä yhdessä muiden toimijoiden kanssa kiinnostusta kotikaupunkia kohtaan ja vahvistaa Jyväskylä-rakkautta. Kerromme kyselystä lisää kevään kuluessa.

Seuran toiminnassa painottuu nyt myös uusien jäsenten hankinta, jäsenetujen kehittäminen yhteistyökumppanien kanssa ja toiminnan monipuolistaminen. Mitkä ovat Jyväskylä-Seuran kovimmat vetovoimatekijät?

Kirjailija Vesa Niinikangas aloitti puheenjohtajana tammikuussa 2019 ja ilmoitti jo aiemmin, että ei jatka puheenjohtajana vuoden 2020 jälkeen, koska oli muuttanut Jämsään. “Olen ollut pitkään kiinnostunut Jyväskylään liittyvistä tarinoista ja kulttuurista sekä kaupungin ja sen asukkaiden vaiheista ja historiasta. Huomasin, että Kylä tutuksi -luento-ohjelmaa suunnitellessa aiheita löytyi kohtalaisen helposti. Oli hienoa seurata, miten luennot herättivät osallistujien kiinnostusta ja nostivat pintaan muistoja, näkemyksiä ja kokemuksia”, Vesa Niinikangas kertoo.

– Minulta kysyttiin tammikuussa kiinnostusta seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2021. Koska olin juuri jäänyt eläkkeelle Jyväskylän kaupungin viestintäjohtajan virasta, olisi minulla nyt uudenlaisia mahdollisuuksia toimia seurassa. Seuran toiminta kiinnostaa, koska siinä on paljon sisältöjä ja aiheita, jotka ovat tuttuja työstäni ja jotka ovat minulle henkilökohtaisestikin tärkeitä. Puheenjohtajana vuoden 2021 aikana toteutamme ainakin avoimen kyselyn toiminnan kehittämisestä asukkaille ja kaikille kiinnostuneille ja viritämme lisää yhteistyötä eri seurojen ja toimijoiden kanssa. Ideoita on paljon, mutta pidetään mielessä voimavarat ja koronavuoden rajoitteet, sanoo Jyväskylä-Seuran uusi puheenjohtaja Helinä Mäenpää.  

Seuraava Kylä tutuksi – luento verkossa kaikille avoimena 16.2. klo 17. 

Seuran aktiivisinta toimintaa on viime aikoina ollut Kylä tutuksi -luentojen järjestäminen. Luennoilla on tutustuttu eri tavoin Jyväskylän historiaan ja myös nykyhetkeen ja silmäilty tulevaa. Koronan vuoksi runsaasti yleisöä keränneet tilaisuudet järjestetään kevään 2021 aikana kaikille avoimina verkossa. 

Seuraava luento on tiistaina 16.2. klo 17. Se on nähtävissä suorana ja tallenteena kahden viikon ajan Jyväskylän kansalaisopiston youtube-kanavalla. Luennon tallenteesta laitetaan tiedot myös Jyväskylä-Seuran nettisivulle https://www.jyvaskylaseura.fi ja seuran Facebook-sivulle. 

Kylä tutuksi -luennolla tiistaina Sanomalehti Keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen ja informaatikko Jaana Ojala kertovat sanoin, kuvin ja historiapätkin 150-vuotiaasta sanomalehti Keskisuomalaisesta teemalla Keskisuomalaisen Jyväskylä. Millainen on ollut 150-vuotiaan lehden suhde kotikaupunkiinsa, entä kaupungin ja kaupunkilaisten suhde lehteen? Miten se on muuttunut ja millainen se on tänään? 

Tiedoksi, että maaliskuun Kylä tutuksi -luento on tiistaina 16.3.2021 klo 17, jolloin kirjailija Vesa Niinikankaan aiheena on Puoli vuosisataa Mäki-Matin Niinikulmassa. Luento lähetetään verkossa ja tarkemmasta osoitteesta tiedotetaan. 

Lisätietoja:

Jyväskylä-Seuran puheenjohtaja Helinä Mäenpää, p. 050 5487422
puheenjohtaja@jyvaskylaseura.fi

Hyväksytkö sivustolla kolmansien osapuolten evästeiden käytön? Tutustu tietosuojaselosteeseen